17 EKİM 2018, ÇARŞAMBA
SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4
13:00-19:00 Kurs 1: Flep video kursu
Kurs Başkanı: Mehmet Bayramiçli


Eğitmenler: Akın Yücel, Bülent Saçak, Cenk Demirdöver, Hakan Şirinoğlu, İbrahim Vargel, Koray Coşkunfırat, Mehmet Bayramiçli, Selahattin Özmen, Serhan Tuncer, Şükrü Yazar, Yiğit Özer Tiftikcioğlu

Konsept:
Taze donmuş kadavra üzerinde 40 flebin planlanması ve 40 flebin diseksiyonlarına ait video kayıtları gösterilecek.

Kurs programı için tıklayınız
Kurs 2: Rinoplasti video kursu
Kurs Başkanı: Selahattin Özmen


Eğitmenler:
Nazım Çerkeş
Fatih Irmak
Haldun Kamburoğlu
Mehmet Yazar
Aret Çerçi Özkan
İsmail Kuran
Mehmet Bayramiçli
Ersoy Konaş
İsmail Küçüker
Yiğit Özer Tiftikcioğlu
Ahmet Seyhan
Ali Teoman Tellioğlu
Süleyman Taş
Kurs 3: Yüz gençleştirme video kursu
Kurs Başkanı: Ozan Bitik


Eğitmenler: Akın Yücel, Ali Rıza Öreroğlu, Erdem Tezel, Hüseyin Güner, İsmail Kuran, Osman Oymak, Ozan Bitik, Tunç Tiryaki

Konsept:
10 dakika video sunumu, klinik sonuçların örneklenmesi (3-5 standart öncesi-sonrası resmi), 5 dk tartışma

13:30-15:30 1. Oturum
Üst Blefaroplasti ameliyatını nasıl yapıyorum?
Akın Yücel

Subsilier Alt Blefaroplasti ameliyatını nasıl yapıyorum?
İsmail Kuran

Transkonjuktival Alt Blefaroplasti ameliyatını nasıl yapıyorum?
Ali Rıza Öreroğlu

Yüze yağ doku transferini nasıl yapıyorum?
Tunç Tiryaki

Derin Buccal Lipofilling ve Derin Üst/Alt Gingivobukkal lipofilling
Hüseyin Güner

Mini Yüz Germe Ameliyatını nasıl yapıyorum
Tunç Tiryaki

15:30-16.00 Kahve arası

16:00-18:00 2. Oturum

Endoskopik Yüz Gençleştirme Tekniğim
Erdem Tezel

Endoskopik Alın Germe
Ozan Bitik

High SMAS Yüz Germe Ameliyatını nasıl Yapıyorum?
Osman Oymak

SMAS Plikasyonunu nasıl yapıyorum?
Ozan Bitik

Minimal Submental insizyon ile boyun germe
Hüseyin Güner

Submental Platysmaplasty/Subplatysmal Girişimler
İsmail Kuran
Kurs 4: Meme cerrahisi video kursu
Kurs Başkanı: Şükrü Yazar

Eğitmenler: Cemal Şenyuva, Reha Yavuzer, Haldun Kamburoğlu, Şükrü Yazar, İsmail Kuran, Sühan Ayhan, Fethi Orak, Akın Yücel, Ahmet Seyhan, Hüseyin Güner, Mehmet Bayramiçli, Koray Coşkunfırat, Sinem Çiloğlu, Ersoy Konaş, Selahattin Özmen, Burcu Çelet Özden, Yiğit Özer Tiftikcioğlu, Serhan Tuncer

Meme büyütme - dual plan
Cemal Şenyuva

Komposit meme büyütme
Reha Yavuzer

Meme büyütme
Haldun Kamburoğlu

Tübuler meme deformitesi - meme büyütme
Şükrü Yazar

Meme büyütmede sekonder girişim
İsmail Kuran

Sekonder meme restorasyonu
Sühan Ayhan

Dörtlü flep mamoplasti
Fethi Orak

Meme büyütme - mastopeksi
Akın Yücel

Retro-mammary en bloc meme süspansiyonu ile vertikal mammaplasti: 10 yılı aşkın deneyim
Ahmet Seyhan

Mastopeksi; inferior parenkimal flep ile üst pol dolguluğunun sağlanması; 17 yıllık deneyim
Hüseyin Güner

Meme Küçültme Teknikleri
Mehmet Bayramiçli

Meme küçültme
Koray Coşkunfırat

Süperomedial pedikül wise paternli meme küçültme
Sinem Çiloğlu

Santral pediküllü mamoplasti
Ersoy Konaş

Meme küçültme ve mastopekside süperior pedikülün kullanımı
Selahattin Özmen

Prepektoral plan implant ile eş zamanlı meme onarımı
Burcu Çelet Özden

DİEP flebi ile meme onarımı
Yiğit Özer Tiftikcioğlu

Nipple - Areola rekonstrüksiyonu
Serhan Tuncer


18 EKİM 2018, PERŞEMBE
  SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5 SALON 6
08:00-08:30 Açılış          
08:30-10:00 Oturum 1: Baş-Boyun bölgesi onarımları
Oturum Başkanları:
Yavuz Demir, Altuğ Altınkaya

08:30-08:40 Head and neck reconstruction
Gregory Evans

08:40-08:50 Baş-boyun rekonstrüksiyonunda anatomik bölgeye uygun flep seçenekleri
Hakan Şirinoğlu

08:50-09:00 Kompozit skalp ve kraniyum defektlerinin rekonstrüksiyonunda serbest fasyokütan ve muskulokütan fleplerin karşılaştırılması
Hakan Uzun

09:00-09:10 Maksillofasiyal bölge defektlerinin rekonstrüksiyonunda etkin bir alternatif: ‘Epikraniyal Sandviç Flep’
Mert Çalış

09:10-09:20 Alt dudakta serbest fonksiyonel grasilis
Koray Coşkunfırat

09:20-09:30 Baş-boyun bölgesi defektlerinde mukozal yüzey onarımları
Tekin Şimşek

09:30-09:40 Baş-Boyun Rekonstrüksiyonunda Lokal Perforatör Flepler
Semih Bağhaki

09:40-09:50 Mandibula rekonstrüksiyonunda sanal cerrahi planlama
Kemalettin Yıldız
Oturum 2: Gövde onarımları

Oturum Başkanları:
Uğur Koçer, Serkan Sayılıkan


08:30-08:40 Enfekte açık sternum yaralanmalarında flep ile rekonstrüksiyon seçenekleri
Mehmet Dadacı

08:40-08:50 Toraks duvarı sarkomlarında rekonstrüksiyon planlaması ve flep seçimleri
Gökhan Temiz

08:50-09:00 Complex Abdominal Wall Reconstruction with flaps and transplantation
Raffi Gürünlüoğlu

09:00-09:10 Sakral bölge defektlerine yaklaşım
Burak Özkan

09:10-09:20 Onkoplastik cerrahi: Mezenkimal tümör rezeksiyonları sonrası doku nakilleri
Bülent Saçak

09:20-09:30 Bası yaralarının tedavisini ancak plastik cerrahlar mı yapar?
Burak Kaya
       
 

09:00-10:00
Serbest Bildiri Oturumu 1

Oturum Başkanları:
İbrahim Canter, Tuba Hilal Güçlü


S-001 FASİYAL ARTER PERFORATOR ANATOMİSİNİN ANjİYOGRAFİK İNCELENMESİ
Heval Selman Özkan, Deniz Yıldırım

S-002 Alt Dudak Skuamoz Hücreli Karsinomlarında Tümör Kalınlığının Lenf Nodu Metastazına Etkisi
Necip Sefa Özden, Yasemin Aydınlı, Nijat Babayev, Burak Kaya

S-003 Migren baş ağrısının cerrahi tedavisinde kliniğimizin deneyimleri
Mustafa Keleş, Muhammet Uraloğlu, Hasbi Mert Meral, Yunus Sağlam, Gökhan Efe

S-004 Burun Cildi Defektlerinin Onarımında Sirküler İlerletme Flebi (Omega Flep) kullanımı ve Sonuçlarımız
Serdar Altun, Ali Bal

S-005 Mandibula Rekonstrüksiyonu Yapılan Hastalarda Elektif Trakeotomiye Her Zaman Gerek Var Mı?
Bülent Saçak, Nazım Ramazanov, Mehmet Cömert, Zeynep Deniz Akdeniz Doğan, Melekber Çavuş Özkan, Özhan Bekir Çelebiler, Mehmet Nuri Ümit Bayramiçli

S-006 Ortognatik cerrahinin yaşam kalitesi üzerine etkisi
Ahmet Bilirer, Şeyda Güray Evin, Erkut Erkol, Mustafa Sütçü, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun

09:00-10:00
Serbest Bildiri Oturumu 2


Oturum Başkanları:
Metin Görgü, Ulaş Bali


S-007 Mikrotia onarımında aurikulosefalik açı yönetiminde ek kıkırdak greft kullanımı
Ali Cem Oktay, Göktekin Tenekeci, Alper Sarı, Şakir Ünal, Yavuz Demir

S-008 Orbito-nazal Flep ile Göz Kapağı Defektlerinin Onarımı
Yavuz Keçeci, Ulaş Bali, Merve Özkaya, Levent Yoleri

S-009 Geniş anterior damak fistüllerinde dil flebi ile rekonstrüksiyon
Emrah Efe Aslaner, Burak Özkan, Ahmet Çağrı Uysal, Nilgün Markal Ertaş

S-010 Onarım Sonrası Zorlu Bir Dönem; Primer Dudak Damak Yarıklı Hastalarda Cerrahi Sonrası Yoğun Bakım Takip Oranlarının ve Etyolojisinin İncelenmesi
Murat Kara, Mert Çalış, Figen Özgür

S-011 Yumuşak Damak Yarıklarında Furlow Tekniği ile Onarımda İpuçları
Emre Güvercin, Sedat Öz, Gaye Taylan Filinte, Barış Kanık, Şüheda Çıldır

S-012 Tek Taraflı Dudak Yarıklarında Tennison-Randall Tekniği
İbrahim Tabakan, Eyüphan Gencel, Cengiz Eser, Osman Metin Yavuz

   
09:30-10:00 Oturum 3: Plastik Cerrahide Lisans ve Lisans Üstü Eğitim
Oturum Başkanları:
Figen Özgür, Sühan Ayhan


09:30-09:40 Plastic Surgery training in USA
Gregory Evans

09:40-09:50 Plastik Cerrahide öğrenci ve asistan eğitimi
Özhan Çelebiler

09:50-10:00 Katılımcı ve Motivasyon Temelli Asistan Eğitimi
Zekeriya Tosun
   
10:00-10:30 Açılış Konferansı:

Oturum Başkanı:
Mehmet Bayramiçli


Moleküler ve hücre biyolojisinden rejeneratif ve operatif tıpa aktarmalar
Mustafa Camgöz
         
10:30-11:00 Kahve arası
11:00-11:30 Halit Ziya Konuralp Konferansı

Oturum Başkanı: Ufuk Emekli

Plastik Cerrahinin Gelişimi
Bedrettin Görgün
         
11:30-12:30 Oturum 4: Rejeneratif Tıp

Oturum Başkanları:
Eray Copçu, Emin Kapı


11:30-11:40 Fat and stem cells in plastic surgery
Gregory Evans

11:40-11:50 Mezenkimal kök hücrelerin kıkırdak - kemik rejenerasyon ve restorasyonundaki etkisi
Petek Korkusuz

11:50-12:00 VSF kullanımında bilinmeyenler ve güncel klinik uygulama alanları
İbrahim Vargel

12:00-12:10 Mekanik vs Enzimatik Ayrıştırma yöntemleri ve bunların klinik uygulamaları
Tunç Tiryaki

12:10-12:20 Kök Hücreden Zengin Yağ ve PRP Uygulamaları
Zekeriya Tosun
Oturum 5: Alt Ekstremite Onarımları

Oturum Başkanları:
Şakir Ünal, Anıl Demiröz


11:30-11:40 Gustillo IIIb-c kırıklarda rekonstrüksiyon zamanlaması
Anıl Demiröz

11:40-11:50 Alt ekstremite ateşli silah ve yüksek enerjili yaralanmalarında onarım
Sinan Öksüz

11:50-12:00 Topuk onarımları
Uğur Anıl Bingöl

12:00-12:10 Periferik arter hastaları/ diyabetik ayak olgularında tedavi yönetimi ve serbest doku nakli seçeneği
Kemalettin Yıldız

12:10-12:20 Alt ekstremite rekonstrüksiyonunda pediküllü gastroknemius kası
Mehmet Dadacı
11:30-12:30
Serbest Bildiri Oturumu 3

Oturum Başkanları:
Derya Özçelik, Kürşat Evrenos


S-013 Sentinal lenf nodu disseksiyon tekniği
Metin Görgü, Ali Gökkaya, Ali Doğan, Ertuğrul Karanfil, Jehat Kızılkan

S-014 Dudak Damak Yarıklı Hastalarda Ürogenital Anomalilerin Analizi
Fethiye Damla Menkü, Mert Çalış, Figen Özgür

S-015 İzole Üst Dudak Median Yarıklı Hastaların Genetik Analizi
Fethiye Damla Menkü, Murat Kara, Mert Çalış, Aslı Tolun, Figen Özgür

S-016 Erişkinlerde Tek Taraflı Yarık Dudak Burnu Deformitesi Düzeltilmesi Tecrübelerimiz
Hakan Bulam, Fatih Tekin

S-017 Kulak Skuamöz Hücreli Karsinom Eksizyonu İle Aynı Seansta Temporopariyetal Fasya Flebi İle Kulak Defekti Onarımı: Bir Olgu Sunumu
Yakup Çil, Mehmet Sönmez, Uğur Öner, Fatma Betül Ak Bozkırlı, Mustafa Erol Demirseren

S-018 Baş ve Boyun Bölgesinde Dev Kutanöz Horn: 4 Olgunun Analizi
Yakup Çıl, Uğur Öner, Aydan Kılıçarslan, Mustafa Erol Demırseren

11:30-12:30
Serbest Bildiri Oturumu 4


Oturum Başkanları:
Kemal Uğurlu, Semih Bağhaki


S-019 Açık yaklaşım ile onarım gerektiren kondil kırıklarında kırık redüksiyonu ve tespitinde uyguladığımız teknik
Kemalettin Yıldız, Ali Yeniocak, Selma Sönmez Ergün, Halil İbrahim Canter

S-020 Sagittal Split Ramus Osteotomi'sinde(SSRO) Fiksasyon Metodu ile Kondiler Sarkma(Sag) Arasındaki İlişki
Soner Karaali, Hayri Ömer Berköz, Erol Kozanoğlu, Mehmet Solmaz, Nil Cura, Gülnaz Marşan, Atilla Çeri, Ufuk Emekli

S-021 Ağır Kraniyofasiyal Tutulum Gösteren Fibröz Displazi Için Cerrahi Tedavinin Yönetimi Ve Kriyocerrahinin Yeri
Kemalettin Yıldız, Tolga Turan Dündar, Turan Mehdizade, Ethem Güneren, Halil İbrahim Canter

S-022 Maksillofasyal Travma Tedavilerinde Maliyet Analizi
Mehmet Altıparmak, Mehmet Levent Pektaş, Şükrü Kasap, Kürşad Tosun, Mustafa Nışancı

S-023 Geç dönemde gelişen orbital poröz polietilen implant reaksiyonu
Zehra Betül Gümüş, Nazım Gümüş

   
   
12:30-13:30 Öğle arası
13:30-14:30 Oturum 6: Hasta Güvenliği Oturumu: Estetik ameliyatlarda DVT, PE ve diğer hayati komplikasyonların önlemleri

Oturum Başkanları:
Gürhan Özcan, Nezail Demirciler

13:30-13:40 Estetik Ameliyatlarda hayati komplikasyonlar
Gürhan Özcan

13:40-13:50 DVT-PE riskini arttıran yapısal venöz bozukluklar ve ameliyat pozisyonları
Emir Yusuf

13:50-14:00 DVT_PE’nin önlenmesi ve tedavisinde ilaç tedavisi
Ercan Türeci

14:00-14:10 Gluteal yağ enjeksiyonlarında komplikasyonlardan kaçınma yolları
İlker Manavbaşı

14:10-14:20 Postbariatrik cerrahi komplikasyonlarının önlenmesi ve tedavisi
Tamer Şakrak
Oturum 8: Ortognatik cerrahi

Oturum Başkanları:
İbrahim Vargel, Kemal Fındıkçıoğlu


13:30-13:40 Ortognatik cerrahi klinik değerlendirme ve sefalometrik analizlere cerrahi bakış
Kemal Uğurlu

13:40-13:50 Ortognatik Cerrahide Mandibuler Osteotominin Öncelenmesi: Neden? Ne Zaman? Nasıl?
Ersoy Konaş

13:50-14:00 Delair tekniği ile 26 yıllık ortognatik cerrahi tecrübesi
Kemal Uğurlu

14:00-14:10 Asimetrik olgularda ortognatik cerrahi
Kemal Fındıkçıoğlu

14:10-14:20 Ortognatik cerrahide sık karşılaşılan komplikasyonlar ve baş etme yolları
İbrahim Vargel
13:30-14:30
Serbest Bildiri Oturumu 5


Oturum Başkanları:
Şakir Ünal, Ersin Akşam


S-025 Mandibula subkondil fraktürlerinde risdon insizyonu ile açık redüksiyon internal fiksasyon
Duran Çekiç, Alper Sarı, Yavuz Başterzi, Şakir Ünal, Yavuz Demir, Göktekin Tenekeci

S-026 Plagiosefali fenotipli hastada tek taraflı frontosfenoid sütur tutulumu: Vaka sunumu
Zafer Kaya, Bülent Saçak, Mustafa Sakar, Adnan Dağçınar, Özhan Bekir Çelebiler

S-027 Travmatik Temporomandibuler Eklem Ankilozu Hastalarında İnterpozisyonel Gap Artropastinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri
Şeyda Güray Evin, Mustafa Sütçü, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun

S-028 Pediatrik Acile Başvuran Yüz bölgesindeki laserasyonların Tanımlayıcı İncelenmesi
Abbas Albayati, Burak Özkan, Atilla Adnan Eyüboğlu, Çağrı Ahmet Uysal, Nilgün Markal Ertaş

S-029 Perikranial Flep Uygulamaları
Onur Akman, Hikmet İhsan Eren, Alaaddin Kerimoğlu

S-030 Fasiyal Reanimasyonda Antidromik Temporal Kas Transferi; Temporal Çöküklük ve Yüzde Hacim Artışı Etkilerinin Değerlendirilmesi
Cem Berkay Sınacı, Gaye Taylan Filinte, Gökhan Temiz, Emre Güvercin, Sultan Yalçın, Bükem Cüce

13:30-14:30
Serbest Bildiri Oturumu 6

Oturum Başkanları:
Uğur Anıl Bingöl, Mehmet Altıparmak


S-031 Kranioplastide Polimetilmetakrilat'a bağlı hipersensitivite, komplikasyonları ve yönetimi; Olgu Sunumu
Alper Ural, Fatma Bilgen, Mehmet Bekerecioğlu

S-032 Fronto Orbital İlerletme Yapılan Kraniyosinostoz Hastalarında Kemik İyileşmesine Pulsatil Engel
Gaye Taylan Filinte, Kübra Ece Kalafatlar, Ercan Kaya, Tufan Hiçdönmez, Alptekin Gül

S-033 Lineer Sklerodermaya (Coup de Sabre) Kombine Yeni Yaklaşımın Literatür İle Karşılaştırılması
Fethiye Damla Menkü, İbrahim Vargel, Figen Özgür

S-034 Künt Travmalar ile Oluşan Açık Orta Yüz Kırıkları
Hakan Bulam, Anıl Olguner, Fatih Tekin, Furkan Erol Karabemez

S-035 Zigomatik kemik kaynaklı hemanjiom
Özgür Agdoğan

S-036 Pediatrik Hastalarda Maksilofasial Travmalara Yaklaşımımız
İbrahim Tabakan, Ömer Kokaçya, Damla Gencel, Özgün İlke Karagöz, Recep Anlatıcı

   
   
14:30-15:00 Oturum 7: Malpraktis ve medikolegal sorunlar

Oturum Başkanları:
Zekeriya Tosun, Hakan Şirinoğlu


14:30-14:40 Tabip odasına yansıyan Plastik cerrahiyi ilgilendiren malpraktis iddialarının medikolegal açıdan değerlendirilmesi
Nihal Durmuş Kocaaslan

14:40-14:55 Neler oluyor bize....BİZE NEDEN OLUYOR.....
Atilla Arıncı
Oturum 9: Kranyofasyal Cerrahi

Oturum Başkanları:
Kemal Uğurlu, Alper Sarı

14:30-14:40 The C3DO technique: subcranial rotation for treatment of complex airways
Richard Hopper

14:40-14:50 Estetik ve Kranyofasyal kemik greftlemesi
Muzaffer Çelik

14:50-15:00 Kraniyofasiyal cerrahide sanal cerrahi kullanılarak kişiye özel üç boyutlu titanyum implant planlama ve klinik uygulamaları
Halil İbrahim Canter
       
15:00-16:00 DAS 1: Deep plane necklift: SMSG, digastric, and subplatysmal fat
Andre Auerswald
DAS 2: Abdominal Wall reconstruction
Raffi Gürünlüoğlu
DAS 3: Sık görülen üst ekstremite felçlerinin rekonstrüksiyonunda seçilmiş cerrahi yöntemler.
Türker Özkan
DAS 4: Aşırı kilo kaybı sonrası vücut şekillendirmede; preop hazırlık, peroperatif detaylar, postop bakım ve komplikasyonlar
Murat Topalan, Özay Özkaya Mutlu
DAS 5: VFY değerlendirilmesi ve tedavisinde güncel yaklaşım
Figen Özgür, Mert Çalış
DAS 6: EBOPRAS / Editör yazarlardan ne ister?
Cenk Demirdöver
16:00-16:30 Kahve arası
16:30-17:00 Konferans:

Oturum Başkanı: Özhan Çelebiler

Apert, Crouzon and Pfeiffer syndromes are different – why have we treated them the same way?
Richard Hopper
         
17:00-18:00 Oturum 10: Dudak-Damak Yarıkları

Oturum Başkanları:
Figen Özgür,Mert Çalış


17:00-17:15 Kindergarten early tip rhinoplasty for bilateral cleft lip nasal deformity
Richard Hopper

17:15-17:25 Açık rinoplasti yöntemi ile yarık-dudak burnu onarımı
Kemal Fındıkçıoğlu

17:25-17:35 Yarık damak onarımında intravelar veloplasti
Mustafa Sütçü

17:35-17:45 Submüköz damak yarıklarının onarımında farklı konseptler
Mert Çalış

17:45-17:55 Geniş damak fistüllerinde dil flebi ile onarım, başarıyı etkileyen faktörler
Nihal Durmuş Kocaaslan
17:00-19:00
Oturum 12: Ayan Gülgönen Oturumu: El ve Üst Ekstremite Yaralanmaları


Oturum Başkanları:
Türker Özkan, Serdar Tunçer


17:00-17:10 El cerrahisi plastik cerrahinin askerliği midir? Şahikası mıdır?
Atakan Aydın

17:10-17:20 El cerrahisinde “WALANT” (Wide awake local anesthesia no tourniquet technique)
Gökçe Yıldıran

17:20-17:30 El kırıkları : Tanı ve tedavide önemli noktalar
Serdar Tunçer


17:30-17:40 Parmak replantasyonlarında teknik ip uçları.
Fatih Kabakaş

17:40-17:50 Ekstremite ezilme ve avülsiyon yaralanmaları
Fatih Kabakaş

17:50-18:00 Üst ekstremite kompozit defektlerinde rekonstrüksiyon seçenekleri ve kurtarma girişimleri
Ali Rıza Erçöçen

18:00-18:10 Ekstremite degloving yaralanmalarında perforatör arter onarımı ile revaskülarizasyon
Fatih Kabakaş

18:10-18:20 Dorsal metakarpal arter perforatör fleplerinin elde yumuşak doku rekonstrüksiyonunda kullanımı
Alper Sarı

18:20-18:30 Spagetti el bileği yaralanmaları
Cenk Demirdöver

18:30-18:40 İnnerve dijital arter perforatör fleb ile parmak ucu onarımı
Koray Coşkunfırat

18:40-18:50 Obstetrik paralizi hakkinda herşey – sinir onarımı, paliyatif cerrahi, FTR
Atakan Aydın
17:30-18:30
Serbest Bildiri Oturumu 7


Oturum Başkanları:
Tonguç İşken, Yüksel Kankaya


S-037 Perikondrium ve fasya greftlerine sarılı kıyılmış kıkırdak greftlerinin karşılaştırılması
Cemal Alper Kemaloğlu, Yücel Tekin

S-038 Geçmişten Geleceğe Flep Yaşayabilirliği Çalışmaları
Ersin Akşam, Alper Derviş, Çağla Çiçek

S-039 Polikromatik Işık Uygulaması ile Fotobiyomodülasyonun, Transvers Rektus Abdominis Kas-Deri Flebinin Zon 4 Yaşamsallığına Etkisi
Gökhan Sert, Mert Çalış, Tuğrul Tolga Demirtaş, Gülseren Irmak, Menemşe Gümüşderelioğlu, Ayten Türkkanı, Ayşe Nur Çakar, Figen Özgür

S-040 Konsantre Büyüme Faktörünün (cGF) Tek Tabakalı, Çok Tabakalı ve Ezilmiş Onlay Kıkırdak Greftleri Üzerine Etkisi
Koray Gürsoy, Hakan Teymur, Fethiye Berna Göktaş Demircan, Özlem Tanas Işıkçı, Murat Gümüş, Uğur Koçer

S-041 Sıçanlarda Anjiotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörlerinin Tendon İyileşmesi Üzerine Olan Etkilerinin Histolojik ve Biyomekanik Olarak Değerlendirilmesi
Tuğçe Yasak Par, Özay Özkaya Mutlu, Mert Canlı, Gizem Ayaz

S-042 Damar avulsiyon hasarının derecesinin değerlendirilmesi: Tavşan modelinde deneysel bir çalışma
Hasbi Mert Meral, Muhammet Uraloğlu, Özgür Agdoğan, Alper Ural, Necdet Urhan, Fatih Akkaya

17:30-18:30
Serbest Bildiri Oturumu 8


Oturum Başkanları:
Sinem Çiloğlu, Seçkin Aydın Savaş

S-043 Sildenafil’in fasyaya sarılı kıyılmış kıkırdak grefteri üzerindeki etkisi
Cemal Alper Kemaloğlu, Yücel Tekin

S-044 Gelişen Tavşan Kalvaryumunda Oluşturulan Kritik Boyutlu Defektin Titanyum Meş ile Rekonstrüksiyonun Kalvaryum Gelişimine Etkisi
Mustafa Kürşat Evrenos, Emin Mavili

S-045 Poli-L-Laktik Asit Bileşenli Dermal Dolgunun Tendon İyileşmesi Üzerine Etkisi
Melihcan Sezgiç, Savaş Serel, Yasemin Aydınlı, Aylin Okçu Heper, Bilge Ayça Karabörk Kırmızı

S-046 Sıçanlarda Yağ Grefti Modelinde Rosmarinik Asit'in Antioksidan Etkisi ve Adipoz Greft Sağkalımına Etkisi
Barış Çin, Nesibe Sinem Çiloğlu, Shahrukh Omar, Ozan Aslan

S-047 Epidermal Büyüme Faktörünün, Ratlarda, Yanık Staz Bölgesi Üzerindeki Etkisi
Erkan Orhan

S-048 Deneysel İskelet Kası İskemi-Reperfüzyon (İ-R) Hasarı Modelinde Vitamin-D Uygulamasının ( İ-R hasarına Karşı ) Koruyucu Etkisi
Osman Kelahmetoğlu, Olgu Enes Tok, Ömer Faruk Özer, Ali Yeniocak, Çaglayan Yağmur, Mukaddes Eşrefoglu, Abdurahim Koçyiğit, Kemalettin Yildiz, Ethem Güneren

   
18:00-19:00 Oturum11: Maksillofasyal cerrahi

Oturum Başkanları:
Galip Kemali Günay, Kemalettin Yıldız


18:00-18:10 Face transplantation: Cleveland Clinic, personal experience.
Raffi Gürünlüoğlu

18:10-18:20 Pediatrik Hasta Gurubunda Yuz transplantasyonuna Alternatifler
Murat Topalan

18:20-18:30 Pediatrik olgularda mikrocerrahi : Rekonstrüksiyon asansörü geçerli mi?
Bülent Saçak

18:30-18:40 Zigoma kırıklarının güncel tedavisi
Derya Özçelik

18:40-18:50 TME bozukluklarına cerrahi yaklaşım
Osman Akdağ

18:50-19:00 Maksillofasyal travma sonrası sekel cerrahisi
Özhan Çelebiler
   
 
       
19:00-20:30 Açılış Töreni
Açılış ve YK üyelerinin konuşmaları

Plastik Cerrahi ve Etik
Güler Gürsu
         
         
         

19 EKİM 2018, CUMA
  SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5 SALON 6
07:30-08:30 DAS 7: Mikrocerrahide teknik ayrıntılar/medikal sorunlar/tuzaklar
Kemal Uğurlu
DAS 8: Rinoplastide Basitten Komplekse Osteotomiler: Osteotom mu? Piezo mu?
Ersoy Konaş
DAS 9: Nipple areola onarımı - video workshop
Serhan Tuncer
DAS 10: Parmak replantasyonları
Fatih Kabakaş
DAS 11: Latissimus dorsi kas-deri flebi ile meme onarımları, 5 adım formülü ile kolay planlama ve flep elevasyonu
Özay Özkaya Mutlu
DAS 12: Dosyası olan alsın gelsin...
Atilla Arıncı
08:30-10:00

Oturum 13: Yüz Gençleştirme

Oturum Başkanları:
Fethi Orak, Ali Rıza Öreroğlu


08:30-08:40 Yüz Gençleştirmede Bütünsel Yaklaşım
İsmail Kuran

08:40-09:00Gliding browlift, new approch to elevate the brow
Andre Auersvald

09:00-09:10 Yüksek SMAS Tekniği ile Yüz Germe
Ozan Bitik

09:10-09:20 Çift seviyeli SMAS Plikasyonu tekniği ile Yüz germe
Ozan Bitik

09:20-09:30 Hayal mi, Gerçek mi? Minimal submental insizyon ile boyun germe: hasta seçimi ve cerrahi teknik
Hüseyin Güner

09:30-09:40 Isolated neck lift
Ozan Sözer

09:40-10:00 Hemostatic Net in facelift; preventing hematoma and redraping skin
Andre Auersvald

Oturum 14: Aşırı kilo kaybı sonrası vücut şekillendirme

Oturum Başkanları:
Murat Topalan, Özay Özkaya Mutlu


08:30-08:45 Vertikal Abdominoplasty kombinasyonlu, belt lipektomi
Murat Topalan

08:45-09:00 Circumferential lipo abdominoplasty: review of 1000 consecutive cases
Ozan Sözer

09:00-09:10 Repairing secondary body contouring procedures.
Ozan Sözer

09:10-09:20 Aşırı kilo kaybı sonrası, Otolog Gluteal şekillendirme teknikleri ve belt lipektomi
Özay Özkaya Mutlu

09:20-09:30 Gluteal kas, deri flepleri ve yağ greftleri ile popo şekillendirme
Gökhan Haytoğlu

09:30-09:40 Post bariatrik hastalarda ekstremite şekillendirme
Sinem Çiloğlu

09:40-09:55 Complications of body contouring
Gregory Evans
       
09:00-10:00
Serbest Bildiri Oturumu 9


Oturum Başkanları:
Yiğit Özer Tiftikcioğlu, Kemalettin Yıldız


S-049 Mikrocerrahi Eğitiminde Rat Modeli Üzerinde Yeni Bir Diseksiyon Yöntemi
Hüseyin Elbey, Mirza Yıldırım

S-050 Subdermal allium cepa uygulamasının randon flep sağkalamı üzerine etkisinin incelenmesi
Merdan Serin, Dinçer Altınel, Sevgi Kurt Yazar

S-051 Modifiye Larssen Solüsyonu' nun Plastik Cerrahi Diseksiyonları' nda Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Mehmet Emre Yeğin, Servet Çelik, İlke Bayzid Koçer, Yiğit Özer Tiftikçioğlu, Ecem Esma Yeğin, Okan Bilge

S-052 İntradermal inaktif PRP'nin sıçanlarda deri flebi yaşayabilirliği üzerine etkisi
Anıl Arif Olguner

S-053 Sıçanlarda İskemi Reperfüzyon hasarına Uğratılmış Kas Flebi Modelinde Rosmarinik Asit'in Flep Nekrozunu Engelleyici Etkisi
Ahmet Kürşat Yiğit, Nesibe Sinem Çiloğlu, Barış Çin, Ayşe İrem İskenderoğlu

S-054 Sıçanlarda McFarlane Flebi Modelinde Rosmarinik Asidin Flep Nekrozunu Engelleyici Etkisi
Shahrukh Omar, Nesibe Sinem Çiloğlu, Ahmet Kürşat Yiğit, Bora Edim Akalın, Barış Çin

09:00-10:00
Serbest Bildiri Oturumu 10


Oturum Başkanları:
Cenk Demirdöver, Anıl Demiröz


S-055 Melanomda İmmünmodülasyon ve Hedeflenmiş Moleküler Tedaviler
Yasemin Aydınlı, Melihcan Sezgiç, Savaş Serel

S-056 Malign Melanom: 2016-2018 Yılları Arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’nda Opere Edilen 70 Vakanın Retrospektif Analizi
Mahmut Muhsin Yılmaz, Hakan Uzun, Ali Emre Aksu

S-057 BCC hastalarında eksizyon sınırının belirlenmesinde elastografi yönteminin kullanımı
Arif Aydın, Mehmet Ünal, Mehmet Öztürk

S-058 Bazal Hücreli Karsinoma Dar Cerrahi Sınır ile Yaklaşım Sonuçlarımız
Ömer Faruk Ünverdi, Sercan Yücel, Osman Serdar Berk

S-059 Kliniğimizde Merkel Hücreli Karsinom Vakalarına Yaklaşım ve Sonuçlarımız: 4 Olgunun Retrospektif Analizi
Semih Tiber Menteşe, Özlem Çolak, Özay Özkaya Mutlu, İlker Üsçetin

S-060 Non Melanositik Deri Kanserlerinin Demografik, Etiyolojik ve Prognostik Değerlendirilmesi
Burak Özkan, Abbas Albayati, Ahmet Çağrı Uysal, Nilgün Markal Ertaş

   
   
10:00-10:30 Cihat Borçbakan Konferansı:

Oturum Başkanı: Nazım Çerkeş

Privilege, Planes, and Plans
James Grotting
         
10:30-11:00 Kahve arası
11:00-12:30 Oturum 15: Yüz Gençleştirme

Oturum Başkanları:
Mustafa Şengezer, Andaç Aykan


11:00-11:15 Face lift in 2018: new trends and consolidate techniques
Giovanni Botti

11:15-11:30
A Personal Odyssey of Facial Rejuvenation: Simplifying Facial Rejuvenation by Focusing On Aesthetic Lines and Curves
James Grotting

11:30-11:45 Comprehensive facial rejuvenation based on the MACS-lift concept
Alex Verpaele

11:45-12:00 Neck rejuvenation : Dogmatism versus Pragmatism
Mario Pelle Ceravolo

12.00-12:15 Deep plane necklift: SMSG, digastric, and subplatysmal fat
Andre Auersvald

12:15-12:30 Face lift complications and their treatment
Giovanni Botti
Oturum 16: Meme Protezleri
Oturum Başkanları:
Sühan Ayhan, Sinem Çiloğlu


11:00-11:30 Mentor Uydu Sempozyumu:


My 10 year experience with CPG implants
Roy De Vita

11:30-11:40 Meme büyütmede güncel yaklaşımlar ve komplikasyonların önlenmesi
Haldun Kamburoğlu

11:40-11:50 Hybrid Breast Augmentation
Roy De Vita

11:50-12:00 Round Vs Anatomical. How to choose the right implant
Roy De Vita

12:00-12:10 Facts and fiction about polyurethane implants
Sühan Ayhan

12:10-12:20 Mastopexy augmentation: a personal approach. The Balcony tecnique
Roy De Vita

12:20-12:30 Breast asymmetry. A treatment algorithm.
Roy De Vita
11:00-12:00
Serbest Bildiri Oturumu 11


Oturum Başkanları:
Ramazan Erkin Ünlü, Ersin Gür


S-062 Bazal hücreli kanser tedavisinde oral kemoterapötik vismodegib kullanımı hakkında tecrübelerimiz
Ali Cem Oktay, Kadir Eser, Göktekin Tenekeci, Vehbi Erçolak, Emel Sezer, Yavuz Demir, Şakir Ünal

S-063 Melanom Dışı Deri Kanserlerinin Epidemiyolojik ve Lokalizasyon Özellikleri:400 Olgunun Retrospektif Analizi
Orkun Uyanık, Mahmut Altuntaş, Zikrullah Baycar

S-064 İleri Evre Pediatrik Malign Melanom: Vaka Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Murat Kara, Galip Gencay Üstün, Turgut Kayadibi, Mert Çalış

S-065 Malign melanom tanılı hastalarda sentinel lenf nodu biyopsisi deneyimimiz
Nesibe Sinem Çiloğlu, Serkan Kaya, Barış Çin, Erinç Evrensel, Ozan Aslan

S-066 2013 - 2017 yılları arasında opere edilen bazal hücreli karsinom tanılı hastaların gözden geçirilmesi
Nesibe Sinem Çiloğlu, Erinç Evrensel, Semih Yıldız, Ayşe Irem Iskenderoğlu, Barış Çin

11:00-12:00
Serbest Bildiri Oturumu 12


Oturum Başkanları:
Naci Çelik, Kamran Efendioğlu


S-067 İdeal Umblikus Şekli ve Anatomik Pozisyonu
Fatma Bilgen, Alper Ural, Mehmet Bekerecioğlu

S-068 Kliniğimizde Son 3 Yılda Nekrotizan Fasiit Tanısı Konularak Tedavi Edilen Hastaların Tanı ve Takip Süreçlerinin Retrospektif Analizi
Mert Canlı, Özlem Çolak, İlker Üsçetin

S-069 Müllerian agenezis tedavisinde infragluteal tam kat deri grefti ile neovajina konstrüksiyonu
İrfan Özyazgan, Yalçın Yontar, Ercan Mustafa Aygen, Ahmet Aydın

S-070 Postbariyatrik hastalarda lateral torasik arter perforatörü bazlı spiral flep ile meme şekillendirme
Kamuran Zeynep Sevim, Işıl Akgün Demir, Selami Serhat Şirvan, Fatih Irmak, Mecd Atıf Cezayirlioğlu, Hatice Aylin Karabulut, Şafak Çakır

S-071 Sakrokoksigeal alanda hidradenitis supurativa nedeniyle geniş eksizyon yapılan hastalarda ekstansif v-y ilerletme flepleri ile defekt rekonstrüksiyonu
Mehmet Bilgehan Sarı, Özlenen Özkan, Ömer Özkan

S-072 Onkolojik Girişimler Sonrasında Oluşan Vulvar Defekt Rekonstrüksiyonu
Abbas Albayati, Burak Özkan, Çağrı Ahmet Uysal, Nilgün Markal Ertaş, Ali Ayhan

   
   
   
12:30-13:30 Öğle arası Yeterlik Genel Kurulu  
13:30-14:30 Oturum 17: Yüz Gençleştirme

Oturum Başkanları:
Ömer Buhşem, Billur Sezgin

13:30-13:40 Midface fat grafting. Not all that glitters is gold
Mario Pelle Ceravolo

13:40-13:50 Microfat in facial aesthetic surgery: indications, tips and guidelines
Alex Verpaele

13:50-14:00 Round faces and buccal fat pad
Andre Auersvald

14:00-14:10 Mid face lift - concept, dissection planes, suspension sutures - how I am doing.
Constantin Stan

14:10-14:20 Sütür askıları ile perkütan yüz germe
Tunç Tiryaki

14:20-14:30 İp askıları ile kombine cerrahi ameliyatlı yüz germe
Naci Çelik
Oturum 18: ALCL

Oturum Başkanları:
İsmail Kuran, Özlem Çolak


13:30-13:40 Evidence-based value of using antibiotics/irrigation in breast augmentation
Sühan Ayhan

13:40-13:50 Implant surfaces: Literature review and personal perspective
Sühan Ayhan

13:50-14:05 Why we have moved from macrotextured to nanotextured implants
Giovanni Botti

14:05-14:15 How much should BIA-ALCL influence our conduct in augmentation mammaplasty?
Mario Pelle Ceravolo

14:15-14:25 ALCL: is it a real problem?
Roy De Vita
13:30-14:30
Serbest Bildiri Oturumu 13


Oturum Başkanları:
Hüseyin Borman, Murat Öztürk


S-073 Kozmetik Amaçlı Eksize Edilen Yüzdeki Cilt Lezyonlarının Öncesi ve Sonrasının Psikososyal Etkilerinin Dermatolojik Yaşam Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi
Kadri Özer, Oğuz Atan, Gökay Baykara, Ferhat Kargalıoğlu, Koray Gürsoy, Uğur Koçer

S-074 Plastik Cerrahi Kliniğinde Lokal Anestezi ile Yapılan İşlemlerde Seroloji Kontrolünün Önemi
Ersin Akşam, Tuba Müderris, Süleyman Köken

S-075 Cilt Ve Cilt Altı Defektlerin Eş Zamanlı Onarımında Tek Aşamalı Sütür Tekniği
Ersin Akşam, Berrak Karatan, Murat Tüzüner, Alper Derviş, Candemir Ceran

S-076 Bağımlılık Tedavisinde Naltrekson İmplant Uygulamaları
Ali Sadioğlu, Burak Pasinlioğlu, Ahsen Öncü, Erkan Deniz, Kemal Fındıkçıoğlu

S-077 Kepçe Kulak ameliyatında dinamik model
Bekir Atik, Muhammed Beşir Öztürk, Ekrem Keskin, Cengiz Ersezen

S-078 Endoskopik üst yüzgerme zamanı santral ven,supraorbital sinir ve supratroklear sinirin anatomisi ve korunması
Dilgam Mammadov, Elnare Islamova

13:30-14:30
Serbest Bildiri Oturumu 14


Oturum Başkanları:
Andaç Aykan, Dilek Bağdatlı


S-079 Septorinoplasti ameliyatı sonrası gelişen nadir bir komplikasyon; negatif basınçlı akciğer ödemi
Asım Uslu

S-080 Geniş Rotasyon Arkıyla Kurtarıcı Bir Flep; V/RAM Deneyimlerimiz
Alper Derviş, Ersin Akşam, Mustafa Durğun

S-082 Eş Seanslı Aselüler Dermal Matriks Üzeri Kısmi Kalınlıkta Deri Grefti Deneyimlerimiz
Alper Derviş, Mustafa Durğun, Meltem Ayhan Oral

S-083 Ekpoze Kalp Pillerinin Örtümünde Fasyokutan Fleplerin Kullanılması
Dağhan Dağdelen, Alper Aksoy, Selami Serhat Şirvan, Ufuk Erdem, Devran İğrek, Hüsamettin Top, Erol Benlier

S-084 Aksiller Hidradenitis Suppurativa Tanılı Olgularda Torakodorsal Arter Perforatör Flep ile Rekonstrüksiyon Deneyimlerimiz
Yalçın Leymunçiçeği, Özlenen Özkan, Ömer Özkan

   
   
14:30-15:30 Oturum 19: Meme Rekonstrüksiyonu

Oturum Başkanları:
Yavuz Başterzi, Burcu Çelet Özden


14:30-14:40 Breast reconstruction – state of the art
Gregory Evans

14:40-14:50 Breast Reconstruction using pre-pectoral implants.
Raffi Gürünlüoğlu

14:50-15:00 4P-Brand method for Nipple Sparing Mastectomy and DTI reconstruction
Roy De Vita

15:00-15:10 Prepektoral plan implant ile meme onarımı; hasta seçimi ve sonuçların
değerlendirilmesi
Burcu Çelet Özden

15:10-15:20 Profilaktik mastektomi ve implantla meme onarım; kime?, ne zaman?, nasıl?
Serhan Tuncer

15:20-15:30 İmplant ile meme onarımında estetik yaklaşım
Akın Yücel
Oturum 20: Yara Bakımı ve Tedavisi

Oturum Başkanları:
Eksal Kargı, Bilsev İnce


14:30-14:40 Yara yileşmesi, oksidatif stress ve raftlin düzeyleri
Fatma Bilgen

14:40-14:50 Modern yara bakım ürünleri ve yara iyileşmesi üzerine etkileri
Fatma Bilgen

14:50-15:00 VAC ile Yara Tedavisi
Eksal Kargı

15:00-15:10 İnstilasyonlu negatif basınçlı yara tedavisi – 64 olgunun değerlendirilmesi
Ramazan Kahveci

15:10-15:20 Diyabetik ayak yaralarının tedavisinde cerrahiye yardımcı yöntemler (epidermal growth faktor, vakum yardımlı kapama uygulamaları )
Burak Özkan

15:20-15:30 Diabetik Ayak
Emre Güvercin
14:30-15:30
Serbest Bildiri Oturumu 15


Oturum Başkanları:
Murat Topalan, Hakan Bulam


S-085 El Cerrahisi, Plastik Cerrahinin Neresinde?: Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kurultayları’nda Sunulmuş El Cerrahisi Bildirilerinin Analizi
Gökçe Yıldıran, Mustafa Sütçü, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun

S-086 Posterior interosseous arter flebindeki venöz yetmezliğe alternatif çözüm
Erhan Sönmez, Ersin Akşam, Önder Karaaslan, Mustafa Durğun, Süleyman Köken

S-087 El ve parmak defektlerinin yumuşak doku rekonstrüksiyonunda posterior interosseöz arteriyel perforatör serbest flep ile ters pediküllü posterior interosseöz fleplerin karşılaştırılması
Alper Aksoy, Dağhan Dagdelen, Emin Sır

S-088 Doku Defektli Tarafta Verici Damar Bulunamayan ve Serbest Flep ile Onarım Gerektiren Alt Ekstremite Defektlerinde ‘Çapraz Serbest Flep’ Deneyimlerimiz
Bilsev İnce, Mustafa Kürşat Evrenos, Mehmet Emin Cem Yıldırım, Mehmet Dadacı

S-089 Serbest Radial Ön Kol Flebi Dönor Alanının Greftle Onarımında Kollojen-Elastin Matriks Etkinliğinin Karşılaştırılması
Abdullah Ünlü, Nuh Evin, Mustafa Sütçü, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun

14:30-15:30
Serbest Bildiri Oturumu 16


Oturum Başkanları:
Nihal Durmuş Kocaaslan, Heval Selman Özkan

S-091 Serebral Paralizide Tedavi Yöntemleri,
Atakan Aydın

S-092 Cross Leg Flep İle Rekonstrüksiyonda Yeni Bir Alternatif: Proksimal Tabanlı Sural Arter Flebi
Gamze Bektaş, Tuna Türkmen

S-093 Lateral Malleol Defektlerinin Distal Pediküllü Kas Flebi ile Onarımı
Serhat Yarar, Selçuk Kendir, Zeynep Altuntaş

S-094 Tamai zon 1 replantasyonuna ekternal kanatma ve hiperbarik oksijen tedavisinin etkileri
Alper Aksoy, Emin Sır, Dağhan Dagdelen

S-096 Fournier gangreninin geç dönem rekonstrüksiyonunda kullanılabilecek bir algoritma önerisi
Şeyda Güray Evin, Mustafa Sütçü, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun

   
15:30-16:00 Kahve arası
16:00-16:30 Konferans:

Oturum Başkanı: Bülent Saçak

Seven stages of evolution in the voice reconstruction with microvascular transfer of autogenous intestine.
Hung-chi Chen
         
16:30-18:00 Oturum 21: Meme Rekonstrüksiyonu

Oturum Başkanları:
Şükrü Yazar, Galip Gencay Üstün


16:30-16:40 Öz doku ile meme onarımı: Değişen yaklaşımlarımız
Bülent Saçak

16:40-16:50 DIEP le meme onarımında etkinlik attırıcı yaklaşım
Serhan Tuncer

16:50-17:00 Latissimus dorsi kas ve torakodorsal arter perforator flep ile onarım yapılan meme rekonstrüksiyonu hastalarında omuz fonksiyonlarının karşılaştırılması
Fatih Irmak

17:00-17:10 Meme Rekonstrüksiyonunda Latissimus Dorsi Dışı Bölgesel Flep Seçenekleri
Semih Bağhaki

17:10-17:20 Büyük memelerde tek seanslı onarım mümkün müdür? Deri küçültücü tekniklere yönelik uygulama algoritması
Burcu Çelet Özden

17:20-17:30 Eş zamanlı meme onarımında dermal flebin kullanımı
Sinem Çiloğlu

17:30-17:40 Becker protezle meme onarımı sonuçlarımızın değerlendirilmesi
Şükrü Yazar

17:40-17:50 Eş zamanlı implant ile meme onarımı ve radyoterapi: plastik cerrah olarak sonuçları etkileyebilir miyiz?
Burcu Çelet Özden

17:50-18:00 Complications of implant reconstruction
Gregory Evans
Oturum 22: Kraniofasiyel Bölgede Distraksiyon Osteogenezi Uygulamaları

Oturum Başkanları:
Mehmet Emin Mavili, Heval Selman Özkan


16:30-16:40 Distraksiyon endikasyonları ve teknikleri
Mehmet Emin Mavili

16:40-16:50 Distraksiyon osteogenezinde vektörün önemi
Ruşen Kapucu

16:50-17:00 Kraniyel kemiklerde Distraksiyon
Gökhan Tunçbilek

17:00-17:10 İntraoral distraktör uygulamaları
Kemal Fındıkçıoğlu

17:10-17:20 Distraksiyon osteogenezi; 24 yıl sonra neler öğrendim
Özhan Çelebiler

17:20-17:30 Monoblok osteotomilerde distraksiyon uygulamaları
İbrahim Canter

17:30-17:40 Pierre Robin sekansında yenidoğan döneminde mandibuler distraksiyon
Mert Çalış

17:40-17:55 Counterclockwise Craniofacial rotation distraction osteogenesis (C3DO) for treatment of complex airway obstruction
Richard Hopper
16:00-17:00
Serbest Bildiri Oturumu 17

Oturum Başkanları:
Mehmet Dadacı, Dağhan Dağdelen

S-097 Kliniğimizde 2008 – 2018 yılları arasında ulnar sinir felci nedeniyle tendon transferi yapılan hastaların uzun dönem sonuçlarının değerlendirilmesi
Nermin Mammadova, Atakan Aydın, Safiye Özkan

S-098 Periferik sinir tümörleri
Atakan Aydın

S-099 Ayaktan ele parmak transferi deneyimlerimiz
Erhan Sonmez

S-100 Mirror hand olgularında preaxıal 3 parmağın pollizisasyonu sırasında tenar dolgunluk yaratmak amacıyla vascularıze cılt, cilt altı dokusunun kullanımı
Erman Ak, Atakan Aydin

S-101 Dupuytren Kontraktürü Nedeniyle Parsiyel Fasyektomi Uygulanan 71 Hastanın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Yasin Öztürk, Yüksel Kankaya, Orhan Tuğrul, Oğuz Atan, Melike Oruç, Nezih Sungur, Uğur Koçer

S-102 Morel-Lavallee lezyonlarının negatif basınçlı yara bakımı ile yönetimi
Cemil Işık, Çağrı Berk Arıkan, Mustafa Sütçü, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun

16:00-17:00
Serbest Bildiri Oturumu 18


Oturum Başkanları:
Yavuz Başterzi, Berrak Karatan

S-103 El bileği yumuşak doku defektlerinin onarımı
Gökçe Yıldıran, Erkut Erden Erkol, Mustafa Sütçü, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun

S-104 Bilgisayarlı Tomografik Anjiyografi Yardımıyla Anterolateral Uyluk Flebi Perforator Damar Seçimi
Ulaş Bali, Yavuz Keçeci, Yüksel Pabuçcu, Aziz Parspancı, Levent Yoleri

S-105 Elin Ulnar Sınır Yumuşak Doku Defektlerinin Onarımı
Dağhan Dağdelen, Alper Aksoy, Devran İğrek, Reza Khash, Erol Benlier, Hüsamettin Top

S-106 Ters Akimli Sural Flaplerde Supercharge
Erman Ak, Omer Berkoz

S-107 Saplı Serbest Tarz Perforatör Flep Tasarımında Pratik Bir Cerrahi Geciktirme Yöntemi
Aydın Gözü, Senem Özge Turaçlı Karagüven

S-108 Erken Evre Dupuytren Kontraktürü Olan Hastalarda Cerrahi Sonuç ve Komplikasyonlar
Yahya Baltu

   
   
17:00-18:00
Serbest Bildiri Oturumu 19


Oturum Başkanları:
Ahmet Duymaz, Ahmet Demir

S-110 Basınçlı Su Yaralanması Sonrası Oluşan Sol El 1.Web Kontraktürünün Radial Arter Perforatör Flebi ile Açılması
Fethiye Damla Menkü, Hakan Uzun, Ali Emre Aksu

S-111 Sağ Ayak Aşil Tendon Bölgesi Yumuşak Doku Defektinin Propellar (Pervane) Flep İle Erken Dönem Onarımı: Bir Olgu Sunumu
Yakup Çil, Mehmet Sönmez, Murat Enes Sağlam, Fatma Betül Ak Bozkırlı, Mustafa Erol Demirseren

S-112 Konjenital tibia psödoartrozunun serbest fibula flebi ile tedavisi
Gökhan Sert, Hakan Uzun, Ali Emre Aksu

S-113 Alt Ekstremite Yerleşimli Dev Arteriyovenöz Malformasyon Olgusunda Polimetilmetakrilat Kemik Çimentosu Kullanımı
Mehmet Dadacı, Selçuk Kendir, Bilsev İnce, Mehmet Emin Cem Yıldırım

S-114 Alt ekstremite kompleks defektlerinde serbest flebe alternatif hayat kurtarıcı bir flep: sural flep
Erol Kesiktaş, İbrahim Tabakan, Ömer Kokaçya, Osman Metin Yavuz, Recep Anlatıcı

17:00-18:00
Serbest Bildiri Oturumu 20


Oturum Başkanları:
Hakan Şirinoğlu, Gaye Taylan Filinte

S-116 Majör ekstremite yaralanmaları: Kurtarmalı mı? Kurtarmamalı mı?
Selami Serhat Şirvan, Işıl Akgün Demir, Fatih Irmak, Soysal Baş, Çağatay Öner, Şafak Çakır, Ayşin Karasoy Yeşilada

S-117 Lokal ve rejyonel anestezi ile parmak replantasyonu
Selami Serhat Şirvan, Mert Sızmaz, Çağatay Öner, Fatih Irmak, Leyla Kılınç, Şafak Çakır, Ayşin Karasoy Yeşilada

S-118 Alt Ekstremitelerin Küçük-Orta Büyüklükteki Kompleks Yaralarında Bir Kurtarıcı Tedavi Olarak Lökositten ve Plateletten Zengin Fibrin (L-PRF) Uygulaması
Kadri Özer, Özlem Çolak

S-119 İnfantil hemanjiomlarda propronalol tedavisi: Neler öğrendik, neleri değiştirdik? Prospektif, 6 yıllık sonuçlar eşliğinde değerlendirme
Emre Güvercin, Gaye Taylan Filinte, Bükem Cüce, Kübra Ece Kalafatlar

S-120 Versajet™ Hidrocerrahi Sistemi ve Otolog Hücre Süspansiyonu (ReCELL®) ile Rinofima Tedavisi
Kemalettin Yıldız, Reşit Burak Kayan, Tuğba Dülgeroğlu, Ethem Güneren

   
18:00-19:00 Oturum 23: Mikrovasküler Rekonstrüksiyonlar ve Flep Cerrahisi

Oturum Başkanları:
Ali Rıza Erçöçen, Ömer Polat


18:00-18:10 Baş-boyun bölgesi defektlerinde chimeric ve conjoint fleplerle tek seanslı rekonstrüksiyonlar
Ali Rıza Erçöçen

18:10-18:20 Flep Cerrahisinde Yeni bir Köşe Taşı: Mikrodiseke Prefabrike Flep
Süleyman Taş

18:20-18:30 What to learn from Gaspare Tagliacozzi?
Raffi Gürünlüoğlu

18:30-18:40 7 yılda (850 olgu) Karaciğer transplantasyonunda mikrovasküler cerrahi sonuçları/deneyimi
Kemal Uğurlu

18:40-18:50 Fasya fleplerinin uygulama alanları.
Kemal Uğurlu

18:50-19:00 İnguinal bölge tm rezeksiyonları sonrası onarımları
Uğur Anıl Bingöl

Oturum 24: Ekstremite Cerrahisi

Oturum Başkanları:
Koray Coşkunfırat, Mehmet Dadacı

18:00-18:10 Improved method of vascularized joint transfer for hand reconstruction
Hung-chi Chen

18:10-18:20 Thin flaps for reconstruction of upper extremity
Hung-chi Chen

18:20-18:30 Dupuytren Cerrahisi
Mustafa Sütçü

18:30-18:40 Siyatik sinir yaralanmalarinda tedavi algoritmasi
Atakan Aydın

18:40-18:50 Alt ekstremite rekonstrüksiyonunda gracilis kas flebinin avantajları
Hakan Şirinoğlu

18:50-19:00 Alt ekstremite rekonstrüksiyonunda perforatör fleplerin yeri
Anıl Demiröz

   
  18:00-19:00
Serbest Bildiri Oturumu 21

Oturum Başkanları:
Nezail Demirciler, Kırdar Güney

S-121 Kliniğimize Jinekomasti Hastalarına Yaklaşım ve Sonuçlarımızın Değerlendirilmesi
Semih Tiber Menteşe, Özlem Çolak, İlker Üsçetin, Özay Özkaya Mutlu

S-122 Bukkal yağ yastıkçığında bişektomi sonrası izlenen geç dönem bulgular: Klinik ve ultrasonografik saptamalar
Billur Sezgin, Sedat Tatar, Medine Böge, Selahattin Özmen, Reha Yavuzer

S-123 Burun Dolgusu Sonrası Rinoplastide Biz Plastik Cerrahları Neler Bekliyor?
Yağmur Yaprak Balı, İsmail Küçüker

S-124 Plastik cerrahi ile ilgili başlık etiketlerinin Instagram üzerinde kullanılması
Hasan Büyükdoğan, Burak Kaya, Mert Ersan, Mehmet Ali Şahin

S-125 Güvenli, estetik ve esnek bir teknik: Mediosantral pedikül, mini horizantal skar meme küçültme
Ramazan Hakan Özcan, Ali Şimşek

18:00-19:00
Serbest Bildiri Oturumu 22


Oturum Başkanları:
Saffet Örs, Baran Kul


S-127 Jinekomasti Olgularında Konvansiyonel ve Ultrasonik Liposakşın Kullanımı
Erkan Deniz, Giray Genç, Burak Pasinlioğlu, Ayhan Işık Erdal, Mehmet Sühan Ayhan, Serhan Tuncer

S-128 Penis Çapını Arttırmak İçin Yapılan Yağ Enjeksiyonları Sonrası Ortya Çıkan Gömük Penis Tedavisi
Ahmet Demir

S-129 Kadın Genital Cerrahisinde Labia Minora Redüksiyonu: Klinik Tecrübemiz
Nilgün Markal Ertaş, Burak Özkan, Abbas Albayati, Çağrı Ahmet Uysal

S-130 Jinekomasti cerrahi yönetimi: Konvansiyonel liposuction ile pull through eksizyon kombinasyonu
Hasan Tuna Türkmen, Özlenen Özkan, Ömer Özkan

S-131 Rinoplastide kostal kıkırdakların köprü şeklinde yerleştirilmesi ile septumun hibrit onarımı
Kemalettin Yıldız, Turan Mehdizade, Mustafa Ekrem Güleş, Ufuk Durgun

S-132 Yüksek hacimde adrenalin solüsyonu infiltrasyonunun küçültme mamoplastideki kan kaybına etkisi
Harun Yılmaz, Abdullah Erkan Orhan, Mustafa Nihat Koç, Anıl Arif Olguner

   
   
19:00-20:00 DAS 13: 35 years of struggling on the neck. The story behind the story
Mario Pelle Ceravolo
DAS 14: Comprehensive facial rejuvenation based on the MACS-lift concept
Alex Verpaele
DAS 15: Various techniques in breast surgery
Ozan Sözer
DAS 16: My personal aproach in rhinoplasty.
Nazım Çerkeş
DAS 17: Ultrason yardımlı vücut şekillendirme; ultrasonik liposuctionda ileri teknikler, jinekomasti, kol germe, sırt ve gluteal şekillendirme, umblikoplasti ve tüm kapamalarda etkin teknikler'
Cemal Şenyuva
DAS 18: Aesthetic breast augmentation - technical consideration
explained using operating room video

Constantin Stan

20 EKİM 2018, CUMARTESİ
  SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5 SALON 6
07:30-08:30 DAS 19: Facial rejuvenation without a face lift
Ozan Sözer
DAS 20: İleri Primer Rinoplasti: Rinoplastide planlama, preoperatif testler ve diseksiyonlar / Açık Rinoplasti, Tip Teknikleri ve Deproject – Reproject Konsepti / Açık Hakimiyetli Kapalı Rinoplasti / Eğri Burunların Tedavisi
Haldun Kamburoğlu
DAS 21: Her yönü ile dolgu uygulamaları, dolgu materyalleri ve güvenlik
Ömer Buhşem
DAS 22: Tendon transferleri
Atakan Aydın
DAS 23: Kronik osteomyelit tedavisinde paradigm değişikliği ve yeni yaklaşım: Flap & Fix
Ali Rıza Erçöçen
DAS 24: Anostomoz teknikleri / Suprafasyal flep disseksiyonu ve uygulamaları
Bülent Saçak
08:30-09:30 Oturum 25: Göz Çevresi Cerrahisi

Oturum Başkanları:
Hüseyin Borman, Fatih Irmak


08:30-09:00
Periorbital aesthetic surgery
Dirk Richter

09:00-09:15 How to solve most difficult cases in eye-lid aesthetic surgery
Giovanni Botti

09:15-09:30 Understanding canthopexies
Giovanni Botti
Oturum 26: Meme Küçültme ve Dikleştirme

Oturum Başkanları:
Metin Yavuz, Gökhan Özerdem


08:30-08:40 Hayat veren ve hayat alan meme
Arzu Akçal

08:40-08:50 Breast Reduction Using the Vertical Sculpted Pillar Technique
James Grotting

08:50-09:00 Mamaplastide glandüler rezeksiyon paterninin önemi
Akın Yücel

09:00-09:10 Büyük Memelerde Basit ve Güvenli Meme Küçültme Tekniği: SAFE
İsmail Kuran

09:10-09:20 Multiplane mastopexy functional breast reduction.
Constantin Stan

09:20-09:30 Revisional Breast Aesthetic Surgery
James Grotting

08:30-09:30
Serbest Bildiri Oturumu 23


Oturum Başkanları:
Erol Benlier, Yakup Sarıgüney


S-133 Radyofrekans (RF) ile cilt gençleştirme (Review)
Metin Görgü, Ali Gökkaya, Jehat Kızılkan, Ertuğrul Karanfil, Ali Doğan

S-134 Üst Blefaroplastide Planlama
Ersin Akşam

S-135 Jinekomastide liposuction uygulamamız
Ali Gökkaya, Metin Görgü, Ali Doğan, Jehat Kızılkan, Ertuğrul Karanfil

S-136 İleri derecede pitotik ve makromastik memelerde modifiye superomedial pedikül tekniği ile mammoplasti
Özgür Agdoğan

S-137 Rinoplasti Olgusunda Dorsumda Kontür Düzensizliğine Yönelik Kullanılmış Yabancı Cismin Geç Dönem Komplikasyonu
Ahmet Demir, Hakan Ağır

S-138 Sentetik Biopolimerlərə Bağlı Dudak Dolgularında Komplikasyonlara Yaklaşım
Ruhengiz Rufa Haciyeva

08:30-09:30
Serbest Bildiri Oturumu 24


Oturum Başkanları:
Mehmet Bayramiçli, Burcu Çelet Özden


S-139 ONKOPLASTİK MEME CERRAHİSİ; Plastik cerrahi teknikleri ve hasta yönetimi
Murat Tüzüner

S-140 Modifiye Radikal Mastektomi Sonrası Gecikmiş Eşzamanlı Meme Onarımı: Adjuvan Radyoterapi Belirsizliğinde Uygulama Deneyimlerimiz
Erol Kozanoğlu, Fethi Sarper Mete, Fazilet Erözgen, Ekrem Ferlengez

S-141 Mastektomi Sonrası Meme Onarımında Alıcı Damar Olarak İnternal Mammaryan Damarlarının Seçilmesinin, İnternal Mammaryan Zincirinde Metastaz Saptanmasındaki Önemi
Giray Genç, Ahsen Öncü, Ali Sadioğlu, Sühan Ayhan


S-142 Kadından Erkek Cinsiyete Geçişte Göğüs Yeniden Şekillendirme Cerrahisi: Tek merkezli deneyim çalışması
Mustafa Tezcan, Tolga Aksan, Mehmet Gürler, Muhammed Beşir Öztürk

S-143 Ekspander implantla rekonstrüksiyonu başarısız olmuş hastalarda Perforatör bazlı mini Latissimus Dorsi fleplerle onarım
Kamuran Zeynep Sevim, Alican Günenç, Işıl Akgün Demir, Çağatay Öner, Mert Sızmaz, Osman Sevim, Selami Serhat Şirvan, Şafak Çakır

   
   
09:30-10:30 Oturum 27: Göz Çevresi Cerrahisi

Oturum Başkanları:
Tahir Gürler, Kaan Gideroğlu


09:30-09:40
Various techniques in periorbital rejuvanation
Ozan Sözer

09:40-09:50 Augmentation blepharoplasty
Alex Verpaele

09:50-10:00 How to transform round into almond-shaped eyes
Mario Pelle Ceravolo

10:00-10:10 Secondary and difficult blepharoplasty
Mario Pelle Ceravolo

10:10-10:20 Treatment of lower lid mal position
Dirk Richter

10:20-10:30 Lid-tumors: functional and aesthetic reconstructions
Dirk Richter

Oturum 28: Meme Büyütme ve Dikleştirme

Oturum Başkanları:
Murat Emiroğlu, Teoman Eskitaşcıoğlu


09:30-09:40 Augmentation Mastopexy: Trying To Put It All Together
James Grotting

09:40-10:00 Mastopexy with implants or autoprothesis
Giovanni Botti

10:00-10:15 Treatment of implant displacements
Giovanni Botti

10:15-10:25 A case study - how to fix a pseudo ptotic breast with implants and shortening the
lower pole.
Constantin Stan

10:25-10:35 Suspension sutures in breast augmentation - a concept for fixing a ptotic breast for reducing external scars.
Constantin Stan

09:30-10:30
Serbest Bildiri Oturumu 25


Oturum Başkanları:
Serhan Tuncer, Bülent Saçak


S-144 Dual kan akımlı meme küçültme tekniği
Asım Uslu

S-145 Doku genişletici ile erken dönem meme rekonstrüksiyonu: 62 hastanın retrospektif analizi
Yahya Baltu, Orhan Aydın

S-146 Meme rekonstrüksiyonunda Latissimus Dorsi kas-deri flebi ve Becker protez kullanımı tecrübelerimiz
Yunus Sağlam, Muhammet Uraloğlu, Hasbi Mert Meral, Mustafa Keleş, Gökhan Efe, Ersin Ömür Altun, Necdet Urhan, Fatih Akkaya, Oğuzhan Sağlam

S-147 Kas Altına Yerleştirilen Kalıcı İmplantla Eşzamanlı Meme Onarımı Uzun Dönem Sonuçları ve Komplikasyon Gelişiminde Etkili Faktörler
Altuğ Altınkaya, Şükrü Yazar, Fuat Barış Bengür, Emine Çiğdem Karadağ, Halil Kara, Cihan Uras

S-148 Subkutan mastektomi ile eş zamanlı yapılan meme rekonstrüksiyonunda indosiyanin yeşili anjiografisi yöntemiyle flep viabilitesinin değerlendirilmesi
Nesibe Sinem Çiloğlu, Semih Yıldız, Serkan Kaya, Yunus Emre Yılmazer, Barış Çin

09:30-10:30
Serbest Bildiri Oturumu 26


Oturum Başkanları:
Özay Özkaya Mutlu, Serhat Şibar


S-149 Traksiyon Vaskülogenez: Deneysel sıçan modelinde traksiyon ile damar uzatılması tekniği
Çağıl Meriç Erenoğlu, Yiğit Özer Tiftikcioğlu, Yiğit Uyanıkgil, Türker Çavuşoğlu

S-150 İnce Flep Gereksinimi İçin ALT ve SCIP Fleplerinde Suprafasyal Plan Kullanımı
Melekber Çavuş Özkan, Mustafa Taygun Oluklu, Bülent Saçak, Zeynep Deniz Akdeniz Doğan, Özhan Bekir Çelebiler

S-152 Traksiyon vaskülogenez tekniği ile sıçanda aksiyel ve perforatör abdominal ada flebi modelinde pedikül uzatılması
Çağıl Meriç Erenoğlu, Yiğit Özer Tiftikcioğlu, Bilgen Katipoğlu Erenoğlu

S-153 Miyelomeningosel defektlerinin rekonstrüksiyonunda dorsal interkostal arter perforatör fleplerinin kullanımı
Göktekin Tenekeci, Ali Cem Oktay, Yavuz Başterzi, Alper Sarı, Yavuz Demir, Şakir Ünal

S-154 Meme Rekonstrüksiyonunda İntraoperatif Termal Görüntüleme ile Komplikasyonların Azaltılması
Berrak Karatan

   
   
10:30-11:00 Kahve arası
11:00-12:00 Oturum 29: Rinoplasti: Dorsum ve eğri burun

Oturum Başkanları:
Naci Karacaoğlan, Aret Çerçi Özkan


11:00-11:10
Dorsal estetik çizgiler: Dorsum cerrahisinde kişisel teknik
Nazım Çerkeş

11:10-11:20 Preservation rhinoplasty in deviated nose
Yves Saban

11:20-11:30 Kompozit Perikondrio-periosteal Flep: Dorsal Estetik Cizgiler ve Scroll Alandaki Etkileri
Ersoy Konaş

11:30-11:40 Rinoplastide Eğri Burun
Mehmet Bayramiçli

11:40-11:50 Dorsumda spreader flep mi, let-down mı?
İsmail Küçüker

11:50-12:00 Asimetrik burunlarda osteotomisiz rinoplasti
Bilsev İnce
11:00-11:30
Oturum 30: Meme Protezleri


Oturum Başkanları:
Reha Yavuzer, Aylin Kurt


11:00-11:10 18 years of experience with micropolyurethane covered breast implants
Alex Verpaele

11:10-11:20 Why I like Polyurethane implants surface in my daily practice?
Constantin Stan

11:20-11:30 Implant selection in aesthetic breast reconstruction from external sizers to 4-D augmented reality.
Constantin Stan

11:00-12:00
Serbest Bildiri Oturumu 27

Oturum Başkanları:
Burak Kaya, Ömer Polat

S-155 İnterpolasyon fleplerinde pedikül ayırma zamanının belirlenmesi
Fatih Irmak, Mehmet Oğuz Yenidünya

S-156 Mandibula rekonstrüksiyonu için pre-operatif cerrahi planlama yazılımlarının karşılaştırılması
Hasan Büyükdoğan, Burak Kaya, Serdar Mehmet Gültan

S-157 Alt ekstremite defeklerinin rekonstrüksiyonunda posterior tibial arter perforatör bazlı lokal fleplerin kullanımı
Göktekin Tenekeci, M. Baver Acaban, Duran Çekiç, Alper Sarı, Yavuz Demir

S-158 Pediyatrik maksillofasyal onarımda serbest fibula flebi kullanımı
Caner Kaya, Melekber Çavuş Özkan, Zafer Kaya, Fatma Nihal Durmuş Kocaaslan, Bülent Saçak, Özhan Bekir Çelebiler

S-159 Termal Görüntülemenin Perforatör Flep Cerrahisinde Kullanım Alanları
Dağhan Dağdelen, Alper Aksoy, Devran İğrek, Reza Kash, Hüsamettin Top, Erol Benlier

S-160 Derin Sakral ve Gluteal Defektlerin Dezepitelize Perforatör Fleplerle Rekonstruksiyonu
Şeyda Güray Evin, Nicat Madjidov, Mustafa Sütçü, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun

11:00-12:00
Serbest Bildiri Oturumu 28

Oturum Başkanları:
Ali Rıza Erçöçen, Süleyman Taş


S-161 Ekspoze kalp pillerinin torakodorsal arter perforatör flepleri ile rekonstrüksiyonu
Göktekin Tenekeci, M. Baver Acaban, Ali Cem Oktay, Alper Sarı, Yavuz Demir, Şakir Ünal

S-163 Öncesi & Sonrası: Türk toplumunun yüz nakli ile ilgili tutumunda neler değişti?
Serhat Sibar, Kemal Fındıkçıoğlu, Duygu Ötgöz, Selahattin Özmen

S-164 İkinci Basamak Sağlık Kuruluşunda İleri Düzey Mikrocerrahi - Serbest Flep ve Perforatör Flep Deneyimlerimiz
Burak Sercan Erçin, Kamil Yıldırım, Hakan Aycan, Ahmet Biçer

S-165 Diz çevresinde konumlu doku defektlerinin mikrocerrahi yöntemler ile rekonstrüksiyonunda alıcı damar olarak sural damarlar seçilebilir mi?
Bilge Kağan Aysal, Özlem Çolak, Özay Özkaya Mutlu, İlker Üsçetin, Selman Taşkın

S-166 Serbest flep cerrahisinde heparin bağımlı trombositopeni ve klinik deneyimimiz
Turan Mehdizade, Osman Kelahmetoğlu, Volkan Gürkan, Güven Çetin, Ethem Güneren

   
11:30-13:00 Oturum 32: Vücut Şekillendirme

Oturum Başkanları:
Ahmet Seyhan, Hakan Uzun

11:30-11:40 Zayıf hastada miniabdominoplasti vs abdominoplasti
Hüseyin Güner

11:40-11:50 İnverse abdominoplasti
Tunç Tiryaki

11:50-12:00 Karın germe ile eş zamanlı bel ve kalça estetiği
Ahmet Seyhan

12:00-12:10 Abdominoplastide Umbilikal Herni Onarımı
Mehmet Bayramiçli

12:10-12:20 Gluteal contouring
Ozan Sözer

12:20-12:30 Liposuction ameliyatlarında planlama
Hüseyin Güner

12:30-12:40 Hidef liposuction
Naci Çelik

12:40-12:50 Yağ enjeksiyonları ile vücut ve meme şekillendirme
Eksal Kargı

12:50-13:00 Diz altı liposuction :Bilinmeyen her şey
Hüseyin Güner
   
12:00-13:00 Oturum 31: Sekonder rinoplastiler, rinoplastide “Tip” ve “Trick”ler

Oturum Başkanları:
Ali Teoman Tellioğlu, Süleyman Taş


12:00-12:10 Sekonder rinoplasti: Sorunlar ve çözümleri
Nazım Çerkeş

12:10-12:20 Açık Rinoplasti, İleri Tip Teknikleri ve Deproject – Reproject Konsepti
Haldun Kamburoğlu

12:20-12:30 Tip plastide skoring ve sütür teknikleri
Mehmet Yazar

12:30-12:40 Etli burun ucunda tedavi algoritması
Selahattin Özmen

12:40-12:50 Rinoplastide açık osteotomi ile morluk ve şişliğin önüne geçmek
Cemal Şenyuva

12:50-13:00 Rinoplastide solunumun korunması
Yiğit Özer Tiftikcioğu

13:00-13:10 Primer rinoplastilerde minimal kartilaj greft kullanımı ve kartilaj greftlere ait problemler
Naci Çelik

12:00-13:00
Serbest Bildiri Oturumu 29


Oturum Başkanları:
Mehmet Bozkurt, Çağhan Baytekin

S-167 Bası Yaralarında Negatif Basınçlı Yara Tedavisinin Etkinliği: Flep Gerekli Mi?
Necip Sefa Özden, Yasemin Aydınlı, Arda Özdemir, Savaş Serel

S-168 Muskulokutan ve/veya Fasyokutan Fleplerin Perforatör Fleplerle Karşılaştırılması: İskial Bası Yaralarında Meta-Analiz Çalışması
Mehmet Altıparmak

S-169 Yanık Skarı Dokularından Elde Edilen Askı ile Dudak Yanık Sekellerinin Tedavisi
Hakan Bulam, Fatih Tekin, Ömer Faruk Taner, Furkan Erol Karabekmez

S-170 Fournier Gangreni olgularında medial sirkumfleks femoral arter perforatör flebi ile rekonstrüksiyon
Fatih Irmak, Selami Serhat Şirvan, Mert Sızmaz, Çağatay Öner, Arzu Akçal, Şafak Çakır, Semra Karşıdağ

S-171 Rat İskemik Yara Modelinde L-Arginin Tedavisinin Yara İyileşmesi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
Onur Evren Yılmaz, Senem Özge Turaçlı Karagüven, Pelin Börcek, Fevzi Nuri Aydın, Fatih Büyükçam, Hesna Ural Kayalık, Erdem Yormuk

S-172 Bası yarası rekonstrüksiyonunda fleple onarım morbiditeyi arttırır mı?
Zeynep Arpacık, Emre Güvercin, Gaye Taylan Filinte

     
   
13:00-14:00 Öğle arası
14:00-15:30 Oturum 33: Estetik Cerrahi, Yüz Anatomisi ve Otoplasti

Oturum Başkanları:
Ramazan Kahveci, Çetin Duygu


14:00-14:15 Science and aesthetic surgery : an uncomfortable relationship
Mario Pelle Ceravolo

14:15-14:30 How Safe Is Aesthetic Plastic Surgery?
James Grotting

14:30-14:40 Anatomy of the mandibular area: face-lifting and submandibular gland: is it safe?
Yves Saban

14:40-14:50 Mid-cheek area: facial nerve, Stensen's duct and Mac Gregor patch
Yves Saban

14:50-15:05 Treatment of filler complications in the face
Dirk Richter

15:05-15:20 Otoplasty: secure techniques
Giovanni Botti

15:20-15:30 Posterior auricular muscles re-insertion and otoplasty
Yves Saban

14:00-14:30 Oturum 34: Lenfödem ve Tedavisi

Oturum Başkanları:
Cenk Demirdöver, Ersin Akşam


14:00-14:15 Combined lymph node flap transfer and modified Charles' procedure for treatment of advanced lymphedema
Hung-chi Chen

14:15-14:30 Lymphatico-venous bypass for mastectomy related upper extremity lymphedema
Raffi Gürünlüoğlu
14:00-15:00
Serbest Bildiri Oturumu 30

Oturum Başkanları:
Murat Pençe, Mustafa Sütçü


S-173 İnsizyonel Skar Oluşumunda Eş Zamanlı Yağ Grefti Uygulamasının Etkisi
Bilgen Katipoğlu Erenoğlu, Çağıl Meriç Erenoğlu, Murat Emiroğlu, Şule Kızıl, Pınar Bayram, Belgin Can

S-174 Fournier Gangreni Vakalarında Rekonstrüksiyon Seçenekleri: Klinik Deneyimimiz
Koray Gürsoy, Galip Gencay Üstün, Semih Öztürk, Uğur Koçer

S-175 Meningomyelosel Defekti Vakalarında Komplikasyon Analizi
Koray Gürsoy, Galip Gencay Üstün, Burkay Akduman, Melike Oruç Özpostacı, Yüksel Kankaya, Uğur Koçer

S-176 Fournier Gangreni; Klasik Pansuman Malzemeleri İle Vakum Yardımlı Kapama Malzemeleri nin Hastalığın Seyrine Etkileri
Zülfükar Ulaş Bali, Caner Buğra Akdeniz, Oktay Üçer, Talha Müezzinoğlu, Eray Kara

S-177 Medial Malleol Fraktürü Sonrası Gelişen Doku Defektlerinde Posterior Tibial Arter Perforatör Flebi Kullanımı
Muhammed Beşir Öztürk, Cengiz Ertekin, Tolga Aksan, Mustafa Tezcan

S-178 Solid Organ Nakilli Hastalarda Görülen Kronik Alt Ekstremite Yaralarının Yönetimi
Burak Özkan, Abbas Albayati, Ahmet Çağrı Uysal, Nilgün Markal Ertaş

     
14:30-15:30 Oturum 35: Vücut Şekillendirme ve Genital Cerrahi

Oturum Başkanları:
Saffet Örs, Burçin Acuner


14:30-14:40 Diagnosis and treatment of Lipedema - a fairly unknown disease
Maria Wiedner

14:40-14:50 Gender differences in body contouring
Maria Wiedner

14:50-15:00 Laparoskopik cerrahi yardımlı, erkekten kadına cinsiyet değişikliği
Osman Metin Yavuz
Şaban Doran


15:00-15:10 Vajinal agenezilerin pediküllü sigmoid kolon ile onarımları
Ahmet Duymaz

15:10-15:20 Labia minör ve majörlere yönelik plastik cerrahi girişimleri
Aylin Kurt

15:20-15:30 Kadınlarda Genital Estetik Girişimler
Coşkun Erçel
   
15:30-17:30 Asistan Bildiri Yarışması - Deneysel

Oturum Başkanları:
Eksal Kargı, Bilsev İnce, Kaan Gideroğlu, Kamuran Zeynep Sevim


ABY-D 01 Haşlanma Yanığı Modelinde Aksolotl Blastema, Aksolotl Trombositten Zengin Plazma ve Rat Trombositten Zengin Plazma Uygulamalarının Etkinliği
Hasan Çelik, Mustafa Sütçü, Mustafa Hancı, Bircan Kolbaşı, Turan Demircan, Mustafa Keskin, Naci Karacaoğlan, İlknur Keskin

ABY-D 02 Botulinum Toksin İle Ön Koşullandırmanın Yağ Grefti Sağ Kalımı Üzerine Etkisi
Samet Şendur, Conor Alakuş, Mehmet Bayramiçli, Özhan Çelebiler

ABY-D 03 Düz, pürtüklü ve poliüretan yüzeyli implantların, lokal antibiyoterapi altında kapsül ve biyofilm oluşumu açısından karşılaştırılması
Safa Manav, Mehmet Sühan Ayhan, Erkan Deniz, Süheyla Esra Özkoçer, Çiğdem Elmas, Erdem Şahin, Meltem Yalınay

ABY-D 04 Yağdan elde edilen mezenkimal kök hücrelerinin yağ hücrelerine diferansiyasyonu ve proliferasyonu üzerine KİTOSAN doku iskelesinin etkisi
Duran Çekiç, Şakir Necat Yılmaz, Selma Ünal, Nimet Bölgen, Meltem Nass Duce, Gülşen Bayrak, Didem Demir, Merve Türkegün, Şakir Ünal

ABY-D 05 Antifibrotik Bir Ajan Olan Pirfenidonun Tendon İyileşmesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Yasemin Aydınlı, Burak Kaya, Melihcan Sezgiç, Yanad Abou Monsef, Abdullah Eyidoğan

ABY-D 06 Radyoterapiye Bağlı Alopesi ve Cilt Komplikasyonlarının Tedavisinde Yağ Doku Kaynaklı Kök Hücre ve Plateletten Zengin Plazmanın Etkisi
Nuh Evin, Osman Akdağ, Tahsin Murad Aktan, Selçuk Duman, İsmail Harmankaya, Güler Yavaş, Zekeriya Tosun
         
         
Asistan Bildiri Yarışması - Klinik

Oturum Başkanları:
Eksal Kargı, Bilsev İnce, Kaan Gideroğlu, Kamuran Zeynep Sevim


ABY-K 01 Le Fort I Osteotomi Sonrası Maksilla Hareketlerinin Burun Görünümü Üzerine Etkileri
Galip Gencay Üstün, Ersoy Konaş, Hakan El, Bengisu Akarsu Güven, Osman Dağ, Haldun Kamburoğlu, Mehmet Emin Mavili

ABY-K 02 Cerrahi Onarım Yapılan Periferik Sinir Yaralanmalarında Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Sinir İyileşmesi Üzerine Etkileri
Majid İsmayılzade, Bilsev İnce, Abdullah Arslan, Mehmet Dadacı

ABY-K 03 D Vitamini Eksikliğinin Bazal Hücreli Deri Kanseri Oluşumu ve Nüksü Üstüne Etkisi
Mehmet Emin Cem Yıldırım, Bilsev İnce, Mehmet Dadacı

ABY-K 04 15 Hastada Triceps Uzun Başının Transferi ile Dirsek Fleksiyonunun Elde Edilmesi
Mehmet Solmaz, Mehmet Gencer, Atakan Aydin

ABY-K 05 Wise Paterni ve Süperomedial Pediküllü Meme Redüksiyonu Gerçekleştirilen Gigantomasti Hastalarının İntraoperatif İndosiyanin Yeşili Anjiyografisi ile Değerlendirilmesi
Gökhan Semerci, Erol Kozanoğlu, Ufuk Emekli

ABY-K 06 El rehabilitasyonunda giyilebilir teknoloji: Akıllı fleksör atel Hasan Büyükdoğan, Burak Kaya, Serdar Mehmet Gültan
         
         
17:30-18:30 DAS 25: Dorsum preservation in primary rhinoplasty: why, when, how?
Yves Saban
DAS 26: Periorbital aesthetic surgery.
Dirk Richter
DAS 27: Breast restoration after implant failure
Sühan Ayhan
DAS 28: Sekonder Rinoplastide Algoritma, Tedavi Prensipleri
İsmail Kuran
DAS 29: Rejeneratif Tıp Uygulamalarında Teknik Detaylar
Zekeriya Tosun
DAS 30: Kranyofasyal yarıklar
Özhan Çelebiler
18:30-20:00 Genel Kurul          

21 EKİM 2018, PAZAR
  SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5 SALON 6
07:30-08:30 DAS 31: Transaksillar subpektoral ogmentasyon mammoplasti
Metin Yavuz
DAS 32: Spreader flep ile başlayıp, let-down yöntemine geçişim ve spreader fleplere geri dönüşüm. Neden klasik yöntemlere geri döndüm?
İsmail Küçüker
DAS 33: Kompozit mamaplasti
Reha Yavuzer
DAS 34: Teşhisten tedaviye tendon onarımları
Serdar Tunçer
DAS 35: Sentinal lenf nodu örneklemesi
Cenk Demirdöver
DAS 36: Ortognatik cerrahi klinik değerlendirme ve sefalometrik analizlere cerrahi bakış
Kemal Uğurlu
08:30-10:00 Oturum 36: Cerrahi Olmayan Estetik İşlemler

Oturum Başkanları:
Hüseyin Güner, Gülsüm Tetik


08:30-08:40 Yüz enjeksiyonlarında VeinViewer ve Accuvein kullanımı
Cemal Şenyuva

08:40-08:50 Yüze bütünsel yaklaşım
Reha Yavuzer

08:50-09:00 Göz çevresinde dolgu uygulamaları
Osman Şenel

09:00-09:10 Orta yüz bölgesinde dolgular ve nörotoksinlerle gençleştirme
Kırdar Güney

09:10-09:20 Nörotoksin ve dolgularla alt yüz şekillendirme
Aysun Mamak

09:20-09:30 Dolgu uygulamalarında komplikasyonlar ve yönetimi
Selahattin Özmen

09:30-09:40 Cilt gençleştirme yöntemi olarak mezoterapi ve kollajen aşısı kombinasyonları
Gülsüm Tetik

09:40-09:50 Plastik cerrahlar için Kimyasal peeling nedir? Nasıl uygulanır?
Uğur Anıl Bingöl
Oturum 37: Deri Kanserleri ve Rekonstrüktif Cerrahi

Oturum Başkanları:
Yakup Karabağlı, Serhat Şibar


08:30-08:40 Melanom dışı deri kanserlerinde cerrahi ve cerrahi dışı tedavi
Burak Kaya

08:40-09:00 Malign melanomda ve residüel deri tümörlerinde elektrokemoterapi (EKT)
Tahir Gürler

09:00-09:10 Melanomun cerrahi sonrası takibi
Burak Kaya

09:10-09:20 Deri tümörlerinde sentinel LN biyopsisi: Hangi hasta için endike?
Burak Kaya

09:20-09:30 Sentinel LN örneklemesi
Cenk Demirdöver

09:30-09:40 Serbest fibula flebi ile mandibula onarımları
Yiğit Özer Tiftikcioğlu

09:40-09:50 Geniş burun cilt defektlerinde rekonstrüksiyon yöntemleri
Anıl Demiröz

09:50-10:00 Göğüs bölgesindeki zor defektlerin rekonstrüksiyonu
Serdar Tunçer

09:00-10:00
Serbest Bildiri Oturumu 31


Oturum Başkanları:
Eksal Kargı, Bilsev İnce


S-179 Sıçanlarda topikal melatonin uygulamasının otolog yağ greftlerinin sağ kalımı üzerine etkinliğinin araştırılması: Deneysel çalışma
Mehmet Uzuner, Atacan Emre Koçman, Erdem Söztutar, Umut Kerem Kolaç, Mehmet Cengiz Üstüner, Ayşe Aydan Köse, Cengiz Çetin

S-181 İnsülin, metoprolol ve deferoksaminin sıçanlarda yağ grefti sağ kalımı üzerine etkilerinin araştırılması
Mehmet Fatih Okyay, Hakan Arslan

S-182 Etil alkol ve Botulinum toksin-A etkinlik karşılaştırılması: Tavşan anterior auricular kas modelinde görsel ve histopatolojik çalışma
Orkun Uyanık, Bilsev İnce, Pembe Oltulu, Mehmet Dadacı, Nedim Savacı

S-183 Tavşan Kulağı Kondrokutan Kompozit Greft Modelinde, Topikal Minoksidil ve İloprost Uygulamasının Kompozit Greft Yaşayabilirliğine Etkisinin Araştırılması
Yasin Öztürk, Yüksel Kankaya, Kadri Özer, Oğuz Atan, Uğur Koçer

S-184 Çevre Matriks Dokusunun Yağ Greftlemedeki Etkilerinin Atimik Fare Modelinde Değerlendirilmesi
Ali Çetinkaya, Melike Oruç Özpostacı, Kadri Özer, Özlem Bulut, Hilal Özakıncı, Ahmet Terzioğlu, Uğur Koçer, İhsan Gürsel

08:30-09:30 Uzman Araştırma Yarışmasına Başvuran Bildiriler Oturumu

Oturum Başkanları:
Selahattin Özmen, Cenk Demirdöver


Deneysel Bildiriler


Ratlarda Mc. Farlane Flep Modelinde Mikroiğneleme İle Yapılan Ön Koşullamanın Flep Yaşamı Üzerine Etkileri
Ömer Faruk Ünverdi, Atilla Çoruh, Kemal Deniz

Koyun kafası modelinde Piezo, Perkütan ve Endonazal osteotomilerin karşılaştırılması
Sevgi Kurt Yazar, Merdan Serin, Memet Yazar, İbrahim Taşkın Rakıcı, Fatih Irmak, Selami Serhat Şirvan

Çap Uyumsuzluğu Mevcut Anastomozlarda Yeni Bir Teknik Uygulama Normal Damar İyileşmesi Ve İnvajinasyon Tekniği İle Onarım Ardından İyileşme Karşılaştırılması
Can Zeliha Gül, Memet Yazar, Sevgi Kurt Yazar, Semra Hacıkerim Karşıdağ, Ramazan Uçak, Kemalettin Yıldız


 

   
   
10:00-10:30 Kahve arası
10:30-11:30 Oturum 38: Medya ve halkla ilişkiler

Oturum Başkanları:
Akın Yücel, Yiğit Özer Tiftikcioğlu


10:30-10:45
Sağlık haberciliğinde triaj
Mesude Erşan

10:45-11:00 Sağlık haberciliğinde etik
Yeşim Sert

11:00-11:10 Geleneksel ve sosyal medyada tanıtım çalışmaları: basınla iletişim, ajans seçimi, tanıtım dili oluşturma ve iletişim etiği
Aslı Delikara

11:10-11:20 Web sayfası oluştururken dikkat edilmesi gerekenler: özgün içerik ve görsel kullanımı, tüm dijital platformlarda erişilebilirlik, güncel, estetik ve pratik bir site yaratmak
Sibel Öztan Moyano

11:20-11:30 Bedende ve Toplumda Denge: Antik Yunan Düşüncesinden Fuzuli’ye
Ekin Öyken
10:30-11:00 Oturum 39: Klinik Yönetimi - Yuvarlak Masa
Oturum Başkanları:
Tonguç İşken, Dilek Bağdatlı


Estetik hizmeti veren bir Plastik Cerrahi Kliniğinin düzenlenmesi, personel seçimi ve eğitini, alet parkının oluşturulması, randevu sistemi ve arşiv, ücretlendirme politikası, memnuniyetsizlikler ve giderilmesi, klinik tanıtımı ve halkla ilişkiler

Tartışmacılar:
Reha Yavuzer, Hüseyin Güner, Naci Çelik, Kırdar Güney
10:30-11:30
Serbest Bildiri Oturumu 32


Oturum Başkanları:
Kaan Gideroğlu, Kamuran Zeynep Sevim

S-186 Tavşan Santral Aurikular Arterine Dolgu Enjeksiyonu Sonrası, Doku Perfüzyonuna Prostaglandin E1 Uygulamasının Etkisinin araştırılması
Sultan Yalçın, Gaye Taylan Filinte, Deniz Filinte, Cem Berkay Sınacı, Ali Cem Akpınar, Emre Güvercin

S-187 Botulinum Toksin Tip A’nın Yağ Grefti Yaşayabilirliği Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Arda Akgün, Cem Berkay Sınacı, Gökhan Temiz, Tunç Tunçbilek, Deniz Filinte, Emre Güvercin, Gaye Taylan Filinte

S-188 Lenfödem ve Lipödem Karşılaştırılması
Arda Özdemir, Yasemin Aydınlı, Necip Sefa Özden, Savaş Serel

S-189 Modifiye Anterograd Homodijital Arter Nörovasküler Ada Flebi
Burak Yaşar, Hasan Murat Ergani, Ahmet Kaplan, Ömercan Yağız Öksüz, Atakan Baş, Çağdaş Duru, Ayşenur Şerikoğlu, Okan Acicbe, Özge Utku, Murat İğde, Ramazan Erkin Ünlü

S-190 Ateşli Silah Yaralanmasına Bağlı Parmakta Olan Kemik Defektinin Vaskülarize Medial Femoral Kondil Flebi ile Rekonstrüksiyonu
Hasan Murat Ergani, Burak Yaşar, Ahmet Kaplan, Ömercan Yağız Öksüz, Atakan Baş, Çağdaş Duru, Okan Acicbe, Özge Utku, Ramazan Erkin Ünlü, Murat İğde

S-191 Magnezyum Sülfatın Flep Fizyolojisine Etkisi
Azer Zeynalov, Kemalettin Yıldız, Tuğba Dülgeroğlu, Hümeyra Nur Kaleli, Eray Metin Güler, Abdurrahim Koçyiğit

10:30-11:30 Uzman Araştırma Yarışmasına Başvuran Bildiriler Oturumu

Oturum Başkanları:
Selahattin Özmen, Cenk Demirdöver


Klinik Bildiriler

Submukozal Diseksiyonun Eşlik Ettiği Modifiye Free Dome Sütür Burun Ucu Dinamiklerine Yeni Bir Yaklaşım
Sercan Yücel, Ömer Faruk Ünverdi

Bazal Hücreli Karsinomda Yüksek Ve Düşük Riskli Anatomik Bölgeler Arasında Hastaların Bağışıklık Farklarının Araştırılması: Nötrofil – Lenfosit Oranı Tümörün Bölgesel Dağılımında Etkili Midir?
Erol Kozanoğlu, Fethi Sarper Mete

Yüksek Riskli Hasta Grubunda Superomedial Pedikül İle Güvenli Meme Redüksiyonu
Can Zeliha Gül, Sevgi Kurt Yazar, Çağatay Öner, Semra Hacıkerim Karşıdağ

Mikrocerrahide Damarların Çap Uyumsuzluğunu Düzeltmek İçin Kolay ve Etlili Bir Yöntem: Hemoclip ile Konileştirme
Ulaş Bali

Uzatılmış Temporoparietal Fasya Flebinin Periorbital Rekonstrüksiyonda Çok Yönlü Kullanımı
Özlem Çolak, Özay Özkaya Mutlu, Kadri Özer, Tiber Menteşe

   
11:00-11:30 Oturum 40: Sağlıkta Yasal Durum

Oturum Başkanları:
Erol Benlier, Burak Kaya


Özel Sağlık Kuruluşları ve Muayenehanelerde Çalışma Hakkı, Tanıtım ve Mesleki Uygulama Kuralları, Sınırları
Ziynet Özçelik

Aydınlatılmış Onam formları
Atilla Arıncı
11:30-12:30 DAS 37: Facelift 101: Hastama ve kariyerime zarar vermeden basit, güvenli ve etkili bir yüz germe ameliyatını nasıl yaparım?
Ozan Bitik
DAS 38: Mamaplastide planlama ve cerrahi yöntem
Akın Yücel
DAS 39: Lat. Dorsi flep ve implant ile meme onarimi
Şükrü Yazar
DAS 40: Fibula flebinin hazırlanması ve klinik kullanım alanları.
Koray Coşkunfırat
DAS 41: ADM (tutopatch) yardımlı meme onarımı
Burcu Çelet Özden
DAS 42: Cerrahi olmayan estetik işlemler ile yüze bütünsel yaklaşım.
Osman Şenel
12:30-13:30 Uzman Araştırma Yarışması

Oturum Başkanları:
Selahattin Özmen, Cenk Demirdöver


DENEYSEL DAL BİRİNCİSİ:
“Ratlar arasında serum yolu ile taşınan iskemik ön koşullamanın random patern deri flebi üzerindeki etkisi”
Erkan Orhan, Özgür Gündüz, Oktay Kaya, Meltem Öznur, Ertan Şahin

KLİNİK DAL BİRİNCİSİ:
“Rinoplastide Yeni Bir Bir Teknik: Superior Bazlı Transpozisyon Flebi”
Süleyman Taş

KLİNİK DAL İKİNCİSİ:
“Geçmişten Günümüze Plastik Cerrahinin Akademik Fotoğrafı: 1976-2018 Yılları Arası Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Olan Plastik Cerrahi Yayınlarının Bibliometrik Analizi”
Ahmet Demir, Tonguç İşken

         
         
13:30-14:30 Öğle arası
14:30-16:00 Oturum 41: Komplikasyonlar Oturumu

Oturum Başkanları:
Akın Yücel, Cenk Demirdöver


Tartışmacılar:
Şükrü Yazar, ZekeriyaTosun, Özay Özkaya Mutlu, Burak Kaya, Gaye Taylan Filinte
, Koray Coşkunfırat, Yiğit Özer Tiftikcioğlu, Cenk Demirdöver
         
         
       
       
16:00-16:30 Kapanış